ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Персональні дані фізичних осіб - користувачів сайту https://liga.science (далі – Сайт), що надані під час його використання обробляються ТОВ «UKRLOGOS Group», юридичною особою з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 44574526, зареєстрованою за законодавством України, з місцезнаходженням за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих, буд. 18, офіс 81 (далі – Організація), якому належить Сайт та База даних його користувачів.

1.2. Ця Політика конфіденційності описує встановлений Організацією порядок обробки персональних даних користувачів, зібраних за допомогою функціоналу Сайту і пов'язаних з ним послуг. Організація обробляє персональні дані користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних».

1.3. Користувач (далі – Користувач) повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності перед початком використання Сайту.

1.4. Користувач не повинен використовувати Сайт та надавати свої персональні дані (далі – Персональні дані)будь-яким способом під час використання Сервісу, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.5. Використовуючи Сайт та/або інші пов'язані сервіси і інструменти Сайту, в тому числі реєстраційні анкети та інші форми (далі – Форма), Користувач підтверджує, що надав згоду на обробку Організацією своїх Персональних даних та неперсоніфікованої інформації на умовах цієї Політики конфіденційності та з метою здійснення Організацією своєї господарської діяльності і пропонування своїх послуг чи послуг третіх осіб.

1.6. Персональні дані, що обробляються Організацією відносяться до конфіденційної інформації.
ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ЗБИРАЄ ТА ОБРОБЛЯЄ ОРГАНІЗАЦІЯ:

2.1. Контактні дані. Організація може вимагати та обробляти контактні дані Користувача (прізвище, ім'я, по батькові (далі – ПІБ), номер контактного телефону, адресу електронної пошти, дані поштової адреси та дані про афіліацію – посада, місце роботи та/або навчання) в процесі використання Користувачем Сайту та/або інших пов'язаних сервісів і інструментів Сайту;

2.2. Дані активності. В процесі роботи Організація може збирати та обробляти інформацію про участь Користувачів заходах, організованих на Сайті, а також інформацію пов'язану з ефективністю рекламних кампаній, в тому числі перегляди оголошень на Сайті. Організація може обробляти інформацію, що отримана в результаті опитувань, які можуть проводитись Організацією самостійно або із залученням підрядників - третіх осіб.

2.3. Неперсоніфікована інформація. Для формування статистичних даних, ведення журналу активності та з метою покращення послуг Організації, Організація може збирати інформацію про версію операційної системи, IP-адресу пристрою, дату та час здійснення дій на Сайті, інформацію про помилки роботи Сайту ініційовані Користувачем, а також деяку іншу інформацію, що може бути отримана за допомогою технологій Cookie.

2.4. Інші дані. При зверненні Користувачів до центру підтримки клієнтів (далі – Контакт-центр), Організація, при необхідності, може в процесі роботи збирати іншу інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв'язку. Організація може зв'язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію. Організація може, також, збирати іншу інформацію про спілкування з Користувачем, наприклад, будь-які запити до Контакт-центру, що здійснювалися Користувачем раніше, або будь-який зворотний зв'язок, що надавався Користувачу.
ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ НЕ ЗБИРАЄ ТА/АБО НЕ ОБРОБЛЯЄ ОРГАНІЗАЦІЯ:

3.1. Організація не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, та іншу подібну інформацію.

3.2. Організація може збирати дані про банківські картки Користувача, а саме: ПІБ власника картки та/або перші та останні чотири цифри, зображені на лицьовій стороні банківської картки, якщо це необхідно для виконання запиту Користувача або для надання послуги Користувачу. Організація не обробляє та не передає третім особам отримані дані про банківські картки Користувача.
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. В процесі здійснення своєї господарської діяльності Організація може використовувати інформацію, яку збирає та обробляє для наступних цілей:

4.1.1) забезпечення якісного обслуговування Користувачів, в тому числі для вирішення технічних труднощів, формування бази учасників заходів, реєстрація на які здійснюється на Сайті, відправки замовленої Користувачем поштової кореспонденції, надання замовлених Користувачем послуг тощо;

4.1.2) зв'язок з користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку;

4.1.3) для е-mail та sms-розсилок, наприклад: повідомлення про відправку замовленої Користувачем поштової кореспонденції або надання замовлених Користувачем послуг, новини Сайту, акції або спеціальні пропозиції;

4.1.4) адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;

4.1.5) контроль загальної та індивідуальної активності користувачів для управління трафіком на Сайті;

4.1.6) проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення сервісу;

4.1.7) забезпечення дотримання Договору публічної оферти;

4.1.8) аналіз та прогнозування особистих вподобань та інтересів Користувача.

4.2. Організація може зберігати інформацію, яку вона збирає і отримує на Сайті не довше ніж це потрібно для виконання вищевказаних цілей.
ОБМІН ТА ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ

5.1. Організація може використовувати в якості розпорядників Персональних даних Користувачів третіх осіб (наприклад, поштові сервіси, сервіси e-mail чи sms-розсилок, організатори та співорганізатори заходів, реєстрація на які здійснюється на Сайті тощо) з метою здійснення своєї господарської діяльності, надання деяких складових своїх послуг та/або пропонування своїх послуг чи послуг третіх осіб тощо. В таких випадках розпорядники не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Сайту Організації Персональні дані, інакше ніж для надання визначених Організацією послуг і лише із виконанням вимог пункту 6.2. цієї Політики конфіденційності.

5.2. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.
БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Конфіденційна інформація, персональні дані та неперсоніфікована інформація, яку надає Користувач та збирає Організація захищена технічними засобами і криптографічним протоколом SSL з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.

6.2. Розпорядники персональних даних зобов'язуються використовувати отриману від Організації інформацію відповідно до вимог безпеки та цієї Політики конфіденційності.

6.3. Організація не несе відповідальності за розголошення Користувачем своїх Персональних даних та передачі їх третім особам для здійснення будь-яких дій на Сайті від імені Користувача, а також за функціонування серверів та/або роботу третіх осіб, з вини яких може бути можливий витік інформації.
ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

7.1. Користувач Сайту має право:

7.1.1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження власника чи розпорядника Персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

7.1.2) отримувати інформацію про умови надання доступу до Персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його Персональні дані;

7.1.3) на доступ до своїх Персональних даних;

7.1.4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його Персональні дані, а також отримувати зміст таких Персональних даних;

7.1.5) пред’являти вмотивовану вимогу Організації із запереченням проти обробки своїх Персональних даних;

7.1.6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником Персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7.1.7) на захист своїх Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та/або ділову репутацію фізичної особи;

7.1.8) звертатися із скаргами на обробку своїх Персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

7.1.9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист Персональних даних;

7.1.10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх Персональних даних;
ЗМІНА АБО ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. Користувач в будь-який момент часу може змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від будь-якої розсилки, яку проводить Організація та/або обрані нею розпорядники Персональних даних. Для цього достатньо надіслати лист (інформацію) про необхідність зміни/видалення Персональних даних на електронну адресу info@liga.science. Надання послуг Користувачу може бути призупинено з моменту зміни/видалення інформації Користувача.

8.2. Достатнім повідомленням Користувача про зміну/видалення чи іншу обробку його Персональних даних буде лист (інформація), направлений Контакт-центром на електронну пошту Користувача.
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Організація може змінити умови Політики конфіденційності шляхом публікації нової редакції Політики конфіденційності за посиланнями: https://liga.science/privacypolicy.html

9.2. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в пункті 9.1 електронною адресою якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Користувач Сайту зобов'язуються періодично переглядати умови Політики конфіденційності, щоб бути поінформованими про те, як Організація захищає інформацію про Користувача.

9.4. У разі якщо Організацією були внесені будь-які зміни в Політику конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики конфіденційності.

9.5. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту та інших технічних питань.
ІНШІ УМОВИ

10.1. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-який пункт або його частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
КОНТАКТНА АДРЕСА ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПИТАНЬ
У разі виникнення питань, побажань, скарг тощо, просимо надіслати письмове звернення за адресою:

21037, м. Вінниця, Вінницька обл.
вул. Зодчих, буд. 18, офіс 81.
ТОВ «UKRLOGOS Group»


Будь ласка, надсилайте листи рекомендованим поштовим відправленням. Так Ви зможете відстежувати надходження та будете мати уявлення про статус виконання Вашого запиту.
Телефони для зв'язку:
+38 (098) 194 83 80+38 (098) 195 67 55

Години роботи:
Пн-Пт з 10:00 до 20:00;
Сб-Нд з 10:00 до 18:00Електронна пошта для зв'язку:
info@ukrlogos.in.ua
info@liga.science
Дата останнього оновлення: 27.09.2021
© 2020 ГО Молодіжна наукова ліга |  Всі права захищено
Сайт працює за підтримки UKRLOGOS.IN.UA